Gidget Mau-Asam

“De ziel van het schilderij spreekt tot de ziel van de toeschouwer”

Inspiratie
Persoonlijke verhalen van Gidget Mau-Asam en anderen vormen een belangrijke inspiratiebron voor haar kunst. In privé opdrachten maakt zij gebruik van aspecten van emotionele waarde voor de klant. Zij zoekt naar wat mensen beweegt en legt dat vast. Krachtige en persoonlijke kunstwerken komen tot stand en creëren de mogelijkheid voor het ontwikkelen van de eigen kracht van het individu. Het werken in opdracht vormt steeds weer een plezierige uitdaging waarbij zij precies 'dat' probeert te vinden wat kenmerkend is voor de persoon in kwestie.

Stijl en materiaal
Gidget Mau-Asam heeft geen vaste stijl als het gaat om kleurgebruik, vorm en compositie. Dit maakt haar werken uniek, fris en onvoorspelbaar. De oplettende toeschouwer herkent wel degelijk haar handschrift.
Zij weeft wereld in wereld waardoor de kijker op het verkeerde been gezet kan worden. sferisch. Mogelijk is de verbeelding in-your-face. kleurrijk, hard, groot. Diverse elementen vertellen het verhaal. symboliek. Via de titel en/of het achterliggende verhaal wordt duidelijk dat niets en niemand zo klaar is als een klontje ... diepgang.

Copyright © 2019 Gidget Mau-Asam. Alle rechten voorbehouden.
Design & Development Ministerie van Visuele Zaken